P1030155_edited
P1030155_edited

P1030162_edited
P1030162_edited

Bebica koja je došla na svijet zahvaljujući tretmanu u našem TCM Centru. Zahvalni roditelji, mama Andrijana (41) i tata Damir (52) iz Zagreba.

P1030155_edited
P1030155_edited

1/10